Reklama

Możliwa przerwa w spłacie hipotek?

Piątek, 21 Październik 2011

   Rząd i pożyczkodawcy z "Trójki", zwrócili się do banków, aby rozważyć możliwość tymczasowego wstrzymania spłaty kredytów hipotecznych domów w celu spłacenia swoich innych osobistych długów. Jest to jedna z wielu propozycji na uregulowanie osobistego zadłużenia, które jest traktowane jako część reformy irlandzkiego prawa upadłościowego. Trojka poprosiła banki o ocenę wpływu tych reform, które pozwoliłyby zmniejszyć zadłużenie kredytobiorców walczących o pozostanie w swoich domach. Jedna z propozycji dotyczy zgody banków na zmniejszenie spłat kredytu hipotecznego lub umożenia pewnej części zadłużenia hipotecznego klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, aby osiągnąć porozumienie w sprawie niezabezpieczonych długów, takich jak osobiste pożyczki, czy zadłużenia karty kredytowej na rachunku bieżącym. Trojka, czyli Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, zwróciła się do banków w tym tygodniu o opinię na temat wpływu zadłużenia, w tym hipotecznego i osobistego na dobrowolne poddanie się osadzeniu przez sąd upadłościowy. Celem propozycji jest zapewnienie zadłużonym kredytobiorcom czasu do zmniejszenia swoich długów, które stają się hamulcem dla spłat kredytów hipotecznych i aby mogli oni osiągnąć porozumienia w sprawie niezabezpieczonych długów. Takie rozwiązanie, które obecnie nie jest dostępne poza drakońskim procesem upadłościowym Irlandii, miałoby trwać do pięciu lat i ma na celu pomóc kredytobiorcom powrócić do spłacania kredytów hipotecznych w późniejszym terminie. Bank of Ireland, Allied Banks Irlandii (AIB), Irish Life i Permanent spotkały się z UE, EBC i MFW w poniedziałek przed czwartkową publikacją sprawozdania Trójki, czy Irlandia spotkała się z akceptacją zmian w umowie przez UE-MFW. Dobrowolne rozliczenie zadłużenia będzie zawarte w rządowych regulacjach prawa upadłości osobistej, które muszą być wprowadzone w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2012 roku na podstawie warunków umowy pożyczki ratunkowej zaciągniętej przez Irlandię. Banki odmówiły komentarza wsprawie rozmów z Trójką. Komisja Europejska i Departament Sprawiedliwości również odmówił komentarza. Minister finansów Michael Noonan powiedział, że zapoczątkowanie reformy osobowego prawa upadłościowego jest w najnowszym raporcie "centralnym elementem" większości rozwiązań w sprawie rozwiązania problemu zaległości hipotecznych. Nie ma "magicznego rozwiązania" problemu, a zaległości rosną", powiedział. Do tej pory rząd dokapitalizował banki w wysokości € 62 mld euro w ramach rozliczenia zadłużenia dla osób fizycznych. Trojka pytała o postęp w rozporządzeniu €73 mld aktywów dla zmniejszenia zależności banków od EBC i jednoczesnie zagrożeniu podwyżki stóp procentowych przez Bank Centralny. Rząd zobowiązał się do €64 mld dofinansowania banków na pokrycie „złych kredytów". Minister Finansów może spróbować przenieść część kosztów bankowych na fundusze z UE. Rząd może próbować przenieść część €20.7 mld zadłużenia AIB i część z €29mld zobowiązań Anglo – Irish Bank do europejskiego funduszu stabilności finansowej w celu zmniejszenia kosztów finansowania zewnętrznego państwa.

Komentarze
reklama
Nadchodzące wydarzenia
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00