Reklama

Zmiana pracy: Podatek i ubezpieczenie społeczne (PRSI)

Wtorek, 13 Grudzień 2011

 W Irlandii, jeśli zmienia się pracę (tj. odchodzi się z dotychczasowej pracy i rozpoczyna nową), należy podjąć szereg kroków związanych z zaliczkami na podatek i składkami na ubezpieczenie społeczne (PRSI). Ponadto należy wiedzieć o ważnych sprawach związanych z pracowniczymi programami emerytalnymi.
Oświadczenie o podatku
Za każdym razem, kiedy odchodzi się z pracy, należy pobrać od pracodawcy formularz P45. Formularz ten jest oświadczeniem wystawianym przez pracodawcę, zawierającym ważne informacje. Dla przykładu, podaje się w nim kwotę dotychczas wypłaconych zarobków, kwotę zaliczek na podatek i składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) zapłaconych dotychczas przez pracownika, nazwę ostatniego pracodawcy itp. Kiedy rozpoczyna się pracę w nowym miejscu, trzeba przekazać formularz P45 nowemu pracodawcy. Nowy pracodawca korzysta z niektórych informacji z formularza P45, a następnie w imieniu pracownika przesyła ten formularz P45 do urzędu podatkowego. Ma to na celu powiadomienie urzędu podatkowego, że pracownik podjął pracę u nowego pracodawcy, oraz zapewnienie właściwego potrącania zaliczek na podatek. Kiedy przekaże się formularz P45 nowemu pracodawcy:
będzie on odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy PAYE zgodnie z informacjami na temat zwolnień podatkowych i limitu stawki podstawowej, podanymi na formularzu P45, dopóki nie otrzyma z urzędu podatkowego zaświadczenia o wysokości przysługujących ulg podatkowych (tax credit certificate);
powiadomi on urząd podatkowy, że pracownik zmienił pracę, żeby można było wystawić zaświadczenie o wysokości przysługujących ulg dla nowego miejsca pracy.
Jeśli nie przedstawi się nowemu pracodawcy formularza P45, potrąca się podatek nadzwyczajny.
Podatek nadzwyczajny
Jeśli pracodawca nie otrzymał:
zaświadczenia o przysługujących ulgach podatkowych z urzędu podatkowego, ani
formularza P45 (części 2 i 3) od zainteresowanego pracownika, odnoszącego się do poprzedniego zatrudnienia,
będzie on zobowiązany do potrącania pracownikowi zaliczek na podatek nadzwyczajny przy wypłacaniu mu wynagrodzenia. Oznacza to, że pracownik otrzyma tymczasową ulgę podatkową w pierwszym miesiącu zatrudnienia, ale zaliczki pobierane na podatek będą od drugiego miesiąca progresywnie wzrastać. Skutek potrącania podatku na zasadzie nadzwyczajnej jest taki, że po 4 tygodniach nie przysługują już ulgi podatkowe, a od 9. tygodnia płaci się podatek według wyższej stawki bez względu na wysokość zarobków. A zatem rozsądnym rozwiązaniem w momencie rozpoczynania pracy w Irlandii jest uniknięcie płacenia podatku na zasadzie nadzwyczajnej przez podjęcie prostych kroków przedstawionych wcześniej.
Ubezpieczenie społeczne (PRSI)
Większość pracodawców i pracowników (powyżej 16 roku życia) w Irlandii płaci składki na ubezpieczenie społeczne do irlandzkiego krajowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Fund). Składki na ubezpieczenie społeczne uprawniają pracownika do wielu świadczeń, którymi administruje Ministerstwo Ochrony Społeczna. Dlatego ważne jest podanie nowemu pracodawcy swojego numeru ubezpieczenia społecznego – Personal Public Service Number (PPS), gdyż to zagwarantuje, że zostaną zarejestrowane łączne składki pracownika na ubezpieczenie społeczne i chronione będzie jego prawo do świadczeń w przyszłości.
Zmiana pracy a emerytury
Emerytury pracownicze: Osoby uczestniczące w pracowniczym programie emerytalnym mogą zachować swoje świadczenia w dotychczasowym programie emerytalnym lub przenieść je do innego programu. Przepisy wymagają, by w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia z programu członek opuszczający program otrzymał pismo na temat wariantów opuszczenia programu. W piśmie powinien znaleźć się opis możliwych opcji dotyczących świadczeń członka. Zachowanie świadczeń oznacza, że osoba, która osiągnie wiek emerytalny przewidziany w programie, otrzyma należne świadczenie emerytalne z tego programu.
Jeżeli okres składkowy uczestnika programu wynosił mniej niż dwa lata, to po opuszczeniu programu osoba taka może otrzymać zwrot części składek wniesionej przez siebie (lecz nie części wniesionej przez pracodawcę). Kwota zwrotu podlega opodatkowaniu, gdyż odprowadzana składka była zwolniona od podatku. Przed odejściem z pracy należy porozmawiać z osobą odpowiedzialną w zakładzie pracy za zarządzanie programem emerytalnym, gdyż każdy program ma swój regulamin.
Indywidualny emerytalny rachunek oszczędnościowy (PRSA): Osoby posiadające PRSA mogą bez żadnych opłat rozpocząć dokonywanie wpłat lub zaprzestać ich dokonywania, kontaktując się uprzednio z prowadzącym rachunek PRSA. PRSA działa na zasadzie umowy o prowadzenie rachunku inwestycyjnego między osobą a prowadzącym rachunek PRSA. Osoby posiadające PRSA używają tego samego rachunku PRSA nawet po zmianie pracodawcy.
Przepisy
Pracownik ma prawo do otrzymania formularza P45 przy odchodzeniu z pracy. W przypadku napotkania jakichkolwiek trudności w uzyskaniu formularza P45 od pracodawcy należy powiadomić o tym urząd podatkowy.

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00