Reklama

Urlop opiekuńczy

Czwartek, 16 Luty 2012

 Urlop Opiekuńczy.

 Ustawa The Carer's Leave Act 2001 pozwala pracownikom w Irlandii na tymczasowe opuszczenie zatrudnienia by zapewnić całodobową opiekę dla kogoś, kto takiej opieki potrzebuje. Od 24 marca 2006 r. minimalny okres urlopu wynosi 13 tygodni a maksymalny 104 tygodnie (wcześniej 65 tygodni).

Urlop opiekuńczy jest bezpłatny, ale ustawa zapewnia pracownikowi powrót na zajmowane stanowisko. Osoba posiadająca odpowiednią ilość składek PRSI może starać się o Carer's Benefit z Social Welfare Office – świadczenie wypłacane w kwocie €205 tygodniowo na podobnej zasadzie jak Zasiłek dla Bezrobotnych

Jeśli osoba nie kwalifikuje się ze względu na ilość składek, może ubiegać się o Carer's Allowance, lecz aby go uzyskać należy pozytywnie przejść means – test czyli analizę sytuacji finansowej aplikującego.

Urlop opiekuńczy można wziąć nawet jeśli nie kwalifikujemy się na żadne z tych świadczeń.

Osoba nad którą sprawujemy opiekę nie musi być z nami spokrewniona.

Warunki :

By mieć możliwość aplikowania o Urlop Opiekuńczy musisz pracować u swojego pracodawcy nieprzerwanie przez okres 12 miesięcyOsoba, nad którą sprawujesz opiekę, musi być uznana przez oficera z Wydziału Ochrony Socjalnej podejmującego decyzję, za wymagającą opieki i uwagi w pełnym wymiarze czasu.Decyzja Wydziału podejmowana jest na podstawie informacji przekazanych przez lekarza rodzinnego osoby wymagającej opiekiOsoba, nad którą będzie sprawowana opieka nie jest w pełni sprawna i wymaga:

- stałego nadzoru oraz częstej pomocy w ciągu dnia podczas wykonywania codziennych czynności jak: jedzenie, picie, ubieranie się, itp. LUB

- stałego nadzoru w celu uniknięcia zagrożenia życia lub zdrowia chorego

Pracownik może wykorzystać Urlop Opiekuńczy jako jeden nieprzerwany 104 tygodniowy okres lub jako kilka okresów w sumie nieprzekraczających 104 tygodni.

Jeśli wykorzystuje Urlop jako kilka okresów, między każdym z nich musi upłynąć min. 6 tygodni . O chęci z korzystania z Urlopu Opiekuńczego pracownik powinien poinformować pracodawcę min 6 tygodni przed jego planowanym rozpoczęciem. W wyjątkowych, nagłych sytuacjach (np. wypadek) pracodawca powinien zaakceptować krótszy okres.

Pracodawca może odrzucić (w pisemnym uzasadnieniu) wniosek o urlop opiekuńczy tylko wtedy, gdy aplikujemy o okres krótszy niż 13 tygodni.

W przypadku, gdy podejmujemy się opieki 2 osób możemy aplikować o 208 tygodni urlopu opiekuńczego.

Po upływie jednego urlopu, możemy aplikować o opiekę nad inną osobą dopiero po upływie 6 miesięcy.

Po zatwierdzeniu urlopu opiekuńczego pracownik i pracodawca musi sporządzić dokument zawierający podstawowe informacje, tj. datę rozpoczęcia, okres urlopu, przewidywaną datę powrotu – przykład poniżej.

Urlop a praca

Podczas Urlopu Opiekuńczego można pracować maksymalnie 15 godzin tygodniowo, jednak dochód z zatrudnienia lub samo zatrudnienia nie może przekraczać ustalonych przez Social Welfare limitów.

Urlop a składki PRSI

Osoba, która pobiera płatność Carer's Benefit podczas Urlopu Opiekuńczego, ma zakredytowane

składki PRSI , natomiast ten komu płatność nie przysługiwała powinien aplikować o zakredytowanie tego okresu. Aplikację (przykład poniżej) powinien wypełnić pracodawca.

Aplikacje wysyłamy dpowienio do:

Workplace Relations Customer Services

(formerly Information Services of the National Employment Rights Authority)
Department of Jobs, Enterprise and Innovation
O'Brien Road
Carlow
Ireland

Opening Hours: Mon. to Fri. 9.30am to 5pm
Tel:+353 (0)59 917 8990
Locall:1890 80 80 90
Homepage: http://www.workplacerelations.ie/en/

Department of Social Protection

Carer's Benefit Section
Social Welfare Services Office
Government Buildings
Ballinalee Road
Longford
Ireland

Tel:(043) 334 0000
Locall:1890 92 77 70
Homepage: http://www.welfare.ie

PRSI Records

Department of Social Protection
McCarter's Road
Ardarvan
Buncrana
Donegal
Ireland

Tel:(01) 471 5898

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00