Reklama

Służba zdrowia w Irlandii

Piątek, 29 Marzec 2013

1. Lekarz rodzinny w Irlandii

Typowe praktyki lekarza rodzinnego w Irlandii działają w tzw. zespole, w skład którego wchodzą: lekarz rodzinny, pielęgniarka, fizjoterapeuta i pracownik socjalny.
Podczas wizyty na miejscu w gabinecie można wykonać: badanie moczu testem paskowym, badanie cukru, pomiar ciśnienia, EKG. Niektóre praktyki lekarza rodzinnego (głównie polskie) mają również aparaty USG i KTG.
W Irlandii większość pacjentów płaci za wizyty u lekarza GP. Koszt wizyty to 50-60 euro w zależności od praktyki. Część lekarzy przyjmuje pacjentów posiadających tzw. kartę medyczną (medical card). Dla posiadaczy medical card wizyty są bezpłatne. Aby otrzymać taką kartę trzeba spełniać odpowiednie kryteria zarobkowe. Czasem do jej otrzymania kwalifikują się pacjenci, którzy cierpią na szczególne choroby, z którymi wiążą się wysokie wydatki. Wszystkie osoby powyżej 70. roku życia są uprawnione do posiadania karty medycznej bez względu na osiągane dochody. O tym, czy dany pacjent kwalifikuje się, czy nie do otrzymania karty medycznej decyduje Health Office.
Osoby posiadające medyczną kartę maja prawo do:

korzystania z nieodpłatnych usług świadczonych przez lekarza rodzinnego,bezpłatnego korzystania z usług szpitali, ambulatoriów,usług dentystycznych, okulistycznych i laryngologicznych,usług położniczych i opieki nad niemowlęciem,niektórych usług opieki socjalnej i indywidualnej, na przykład opieki pielęgniarki środowiskowej.

2. Opieka specjalistyczna

Lekarz GP może skierować pacjenta na konsultacje i/lub leczenie do specjalisty. Czas oczekiwania na wizytę jest zróżnicowany i zależy od rodzaju schorzenia oraz od dostępności specjalistów. Skierowanie pacjent wysyła pocztą, zanosi osobiście do szpitala lub, jest ono wysyłane faksem, z przychodni lekarza GP. Po kilku dniach pacjent dostaje list z terminem wizyty. Jeżeli list nie przyjdzie w ciągu dwóch tygodni, należy zadzwonić do szpitala i zapytać, czy skierowanie dotarło do szpitala. Jeżeli pacjent posiada skierowanie do specjalisty od lekarza GP, to zarówno wizyta u specjalisty, jak i badania, które specjalista będzie zlecał są dla każdego pacjenta bezpłatne niezależnie od tego, czy jest on posiadaczem medical card, czy też nie.

3. Ostry dyżur w Irlandii

Jeżeli lekarz uzna, że pacjent wymaga dodatkowych badań i dalszej diagnostyki, szybko kieruje go na ostry dyżur, czyli do Emergency Department najbliższego w stosunku do przychodni szpitala. Lekarz GP wystawia skierowanie (referal letter). Pacjent, który ma skierowanie na emergency nie płaci za pobyt i za wykonywane tam badania. Jeżeli pacjent udaje się na emergency sam, z pominięciem lekarza rodzinnego (bez skierowania), musi uiścić opłatę.
Podobnie lekarz może wystawić skierowanie na ostry dyżur okulistyczny czy laryngologiczny.

4. Badania laboratoryjne

Lekarz rodzinny może kierować pacjenta na badania laboratoryjne. Można je wykonać w irlandzkich szpitalach nieodpłatnie, przedstawiając skierowanie od lekarza GP. Czas oczekiwania na pobranie krwi do badań jest różny w zależności od szpitala - od kilku dni nawet do dwóch miesięcy. Wynik jest przesyłany w czasie do dwóch tygodni pocztą do kierującego lekarza GP.
Badania laboratoryjne można także wykonać odpłatnie w większości polskich przychodni. Lekarz rodzinny ma możliwość skierowania pacjenta na powyższe badania specjalistyczne. Czas oczekiwania na te badania jest różny w zależności od szpitala i wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Badania te można wykonać również odpłatnie (z reguły ze skierowaniem od lekarza GP lub od specjalisty).

6. Leczenie szpitalne

Każda osoba przebywająca w Irlandii ma prawo do opieki szpitalnej. Osoby mieszkające w Irlandii w niewielkim stopniu współuczestniczą w kosztach opieki szpitalnej.
Od części pacjentów pobierana jest opłata w wysokości 74 euro za każdy dzień pobytu, maksymalnie do kwoty 750 euro, tzn. jeżeli pacjent spędzi w szpitalu 20 dni, to zapłaci tylko 750 euro.
Opłata ta nie dotyczy następujących grup:

posiadaczy kart medycznych,osób leczonych na określone choroby zakaźne,osób podlegających opłatom za pobyt długoterminowy,dzieci w wieku do sześciu tygodni, dzieci cierpiących na określone choroby i niepełnosprawności, dzieci skierowanych na leczenie z poradni pediatrycznych oraz w  następstwie szkolnych badań lekarskich,osób uprawnionych do usług szpitalnych na podstawie rozporządzeń UE,kobiet korzystających z usług położniczych.

7. Ciąża - opieka położnicza oraz opieka nad noworodkiem

W Irlandii system opieki nad kobietą ciężarną jest odmienny od tego, który jest w Polsce. Jeżeli kobieta ma status rezydenta w Irlandii (tzn. przebywa tu dłużej niż jeden rok) lub udowodni zamiar pozostania tu na dłuższy czas, zostaje włączona do bezpłatnego programu Maternity and Infant Care Scheme. Opiekę nad ciężarną sprawuje lekarz rodzinny i położnik ze szpitala. Lekarz rodzinny musi mieć podpisaną z HSE umowę o świadczenie usług w ramach tego programu. Program przewiduje siedem nieodpłatnych wizyt u lekarza GP i sześć dalszych wizyt w trakcie ciąży, naprzemiennie, z sześcioma wizytami na oddziale lub w szpitalu położniczym. Harmonogram wizyt może zostać zmieniony przez lekarza rodzinnego i/lub położnika ze szpitala, w zależności od indywidualnej sytuacji pacjentki.
Jeżeli kobieta ciężarna cierpi na jakieś choroby przewlekłe np. cukrzycę lub nadciśnienie, może odbyć do pięciu dodatkowych wizyt u lekarza rodzinnego. Opieka w zakresie chorób współistniejących (np. zapalenie oskrzeli czy angina), lecz niezwiązanych z ciążą, nie wpisuje się w program Maternity and Infant Care Scheme.
W ramach tego programu, po upływie dwóch tygodni od porodu, lekarz rodzinny bada dziecko, a po sześciu tygodniach od porodu odbywa się nieodpłatna wizyta u GP zarówno matki, jak i dziecka.
Wizyty u lekarza GP obejmują ogólne badanie lekarskie, pomiar ciśnienia krwi, wagę, badanie tętna płodu, ewentualnie KTG. Program Maternity and Infant Care Scheme nie obejmuje natomiast badania USG czy badania ginekologicznego.
Jeżeli ciąża przebiega prawidłowo, to USG płodu jest nieodpłatne, dwukrotnie przeprowadzane w szpitalu. Dlatego też, podobnie jak to ma miejsce w Polsce, większość polskich pacjentek decyduje się dodatkowo na prywatne wizyty ginekologiczne.

8. Prywatne ubezpieczenia

W Irlandii istnieje dobrze rozwinięty system prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Trzy najbardziej popularne prywatne ubezpieczalnie to VHI, Axa, Aviva. Polisa ubezpieczeniowa nie pokrywa kosztów leczenia chorób, na które dana osoba choruje w momencie podpisywania polisy. Przynależność do określonych programów ubezpieczeniowych pozwala na częściową refundację kosztów wizyty u lekarza GP, specjalisty, dentysty, fizykoterapeuty, logopedy, psychologa, dietetyka oraz badań diagnostycznych i pobytów w szpitalach prywatnych, a także inne refundacje. Posiadanie prywatnego ubezpieczenia przyspiesza termin wizyty u specjalisty oraz czas oczekiwania na planowane zabiegi chirurgiczne, na przykład operację przepukliny pachwinowej, dysplazji stawu biodrowego u dziecka czy wycięcia migdałka gardłowego.

9. Szczepienia w Irlandii

Dzieci i młodzież w Irlandii mają prawo do bezpłatnego wykonania niektórych szczepień uodporniających. Usługi takie świadczone są w gabinetach lekarzy pierwszego kontaktu/rodzinnych, w szpitalach, w przychodniach lekarskich lub w szkołach (w zależności od okoliczności).
W przypadku dzieci i młodzieży do lat 16. do podania szczepionki wymagana jest zgoda rodziców. Szczepienia nie są w Irlandii obowiązkowe, ale Ministerstwo Zdrowia i Dzieci zdecydowanie zaleca je. Przed podjęciem decyzji o zaszczepieniu dziecka, należy wszelkie ewentualne wątpliwości omówić z lekarzem pierwszego kontaktu (GP).

Źródło: Magazyn MIR.

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00