Reklama

Transfer zasiłków socjalnych do Polski

Wtorek, 28 Lipiec 2009

Sytuację utraty pracy psychologowie sytuują wśród czołówki najbardziej stresogennych sytuacji życiowych.  Dodatkowo, zmartwień może nam przydawać przedłużający się okres oczekiwania na decyzję urzędników w przypadku ubiegania się o przysługujące nam świadczenia socjalne oraz niepewność jutra. Okazuje się, że w takiej sytuacji ubiegać się możemy o dodatkową pomoc finansową, ostatecznie zaś – rozwiązaniem dla niektórych może być wyjazd do Polski lub innego kraju. Czy należne nam świadczenia można transferować w ramach Unii Europejskiej? Jeśli tak – jakich formalności należy dopełnić?expres.jpg


Pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, równo rok temu otwarto przy Polskim Duszpasterstwie w Irlandii pierwsze Centrum Informacji Społecznej i Prawnej. Założeniem działalności Centrum jest przede wszystkim pomoc Polakom w następujących sprawach:
- informacja i pomoc prawna dla Polaków w Irlandii w zakresie: prawa pracy, świadczeń socjalnych, dostępu do opieki zdrowotnej, zagadnień podatkowych;
-    pomoc w znalezieniu profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach wymagających zatrudnienia irlandzkiego adwokata, radcy prawnego, notariusza (sprawy karne, wykroczenia drogowe, cywilne sprawy sądowe, sprawy w z zakresu prawa rodzinnego);
-    - pomoc Polakom powracającym do Polski (zagadnienia podatkowe, transfer świadczeń socjalnych, pomoc w nierozwiązanych kwestiach prawnych na terytorium Polski);
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez odwiedzających Centrum.


Jaką pomoc mogę uzyskać w czasie oczekiwania na wydanie decyzji o przyznaniu zasiłku?
W czasie oczekiwania, można w lokalnym oddziale Health Board (tam, gdzie są wydawane karty medyczne) złożyć aplikację o przyznanie zapomogi Supplementary Welfare Allowance.
Jest to dodatkowa zapomoga, przyznawana w czasie oczekiwania na właściwe świadczenie socjalne, osobom w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga nie należy się automatycznie wszystkim oczekującym na zasiłek. Urzędnik każdorazowo przeprowadza test dochodów i bada sytuację życiową danej osoby.


Czy muszę czekać na wydanie P45, aby móc zarejestrować się w Social Welfare jako osoba bezrobotna?
Nie, nie ma takiej potrzeby. W lokalnym urzędzie należy sie zgłosić niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy, a P45 można donieść w każdej chwili.  Jeśli jest problem z otrzymaniem P45, należy zgłosić się w lokalnym oddziale Revenue, który skontaktuje się z pracodawcą celem wyjaśnienia tej sytuacji.


Czy będąc na lay off (rodzaj urlopu bezpłatnego), można starać się o zasiłek dla bezrobotnych?
Tak, po spełnieniu odpowiednich warunków przyznawania świadczeń. Pracodawca może być zobowiązany w tej sytuacji do wystawienia zaświadczenia o przewidywanej długości owego urlopu dla potrzeb Social Welfare.


Czy dostanę zasiłek, jeśli sam zwolnię się z pracy ?
Osoba, która sama zrezygnowała z pracy, nie traci prawa do zasiłku, jednakże urzędnik SW skontaktuje się z pracodawcą celem ustalenia przyczyny zwolnienia. Po uzyskaniu tej informacji może wydać decyzję o cofnięciu zasiłku na okres maksymalnie do 9 tygodni. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i urzędnik może zdecydować o krótszym, niż 9 tygodni, okresie cofnięcia prawa do zasiłku.


Czy w czasie oczekiwania/ pobierania zasiłku/ zapomogi dla osób poszukującej (Jobseeker’s Benefit/ Jobseeker’s Allowance) pracy mam możliwość wyjazdu z Irlandii?
Osoba bezrobotna ma prawo do dwutygodniowego, płatnego urlopu (12 dni roboczych z wyłączeniem niedziel) w ciągu roku kalendarzowego. Należy, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, poinformować o wyjeździe urzędnika SW i uzyskać potwierdzenie (zgodę na wyjazd) w formie pisemnej . W swoim lokalnym urzędzie należy też wypełnić formularz UP30 (również z dwutygodniowym wyprzedzeniem). Dłuższy urlop ( za zgodą urzędnika) jest możliwy, ale nie będzie płatny.


Czy otrzymując zasiłek/ zapomogę dla osób bezrobotnych (Jobseeker’s Benefit/ Jobseeker’s Allowance), traci się prawo do pobierania Child Benefit?
Pobierając Jobseeker’s Benefit, nie traci się prawa do Child Benefit. Jeśli chodzi o Jobseeker’s Allowance należy spełnić dwie przesłanki, aby zachować prawo do Child Benefit. Należy spełnić  kryterium stałej rezydencji dla  potrzeb świadczeń socjalnych (Habitual Residence Condition). Z tym osoba pobierająca Jobseekr’s  Allowance nie będzie miała najmniejszych problemów( bo jest warunek niezbędny do przyznania zapomogi). Jednakże należy spełnić też drugą przesłankę, a mianowicie być osobą sprawującą opiekę nad dzieckiem. Jeśli dzieci  osoby uprawnionej do pobierania Jobseeker’s Allowance przebywają w Polsce, będzie problem ze spełnieniem drugiej przesłanki koniecznej do równoczesnego pobierania Child Benefit i Jobseeker’s Allowance.


Czy zasiłek/ zapomogę (Jobseeker’s Benefit/ Jobseeker’s Allowance) można przetransferować do Polski?
Jedynym świadczeniem, które można przetransferować do Polski, jest Jobseeker’s Benefit.


Jak wygląda procedura transferu zasiłku Jobseeker’s Benefit do Polski?
Przede wszystkich trzeba już posiadać decyzję o przyznaniu Jobseeker’s Benefit. Następnie, należy pobierać w Irlandii Jobseeker’s Benefit przez okres cztery tygodni i  zgłosić zamiar transferu urzędnikowi. Trzeba być świadomym, że prawo do transferu zasiłku wynika z faktu, że osoba pobierająca świadczenie w Irlandii wyjeżdża do innego kraju Unii Europejskiej w poszukiwaniu pracy. Social Welfare ma cztery tygodnie, aby dopełnić wszelkich formalności (urzędnik może skrócić okres oczekiwania w uzasadnionych przypadkach). Należy z urzędnikiem uzgodnić datę planowanego opuszczenia Irlandii. Urzędnik może poprosić  o bilet lotniczy do wglądu. Należy też podać urzędnikowi adres Powiatowego Urzędu Pracy, ewentualnie adres do korespondencji w Polsce (zależy od decyzji urzędnika), aby lokalny Social Welfare był w stanie wysłać do Polski formularz E303 służący do dokończenia procedury transferu w Polsce. Po powrocie należy niezwłocznie skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy celem rejestracji jako osoba bezrobotna. Transfer jest przyznawany na okres maksymalnie do 3 miesięcy. Po wizycie w PUP należy wszystkie dokumenty przedłożyć w WUP, który wyda decyzję o transferze, następnie realizowaną przez PUP. Pieniądze są wypłacane raz w miesiącu i przekazywane za pośrednictwem PUP. Złamanie reguł obowiązujących osobę bezrobotną  może skutkować utratą prawa do zasiłku.

Czy istnieje możliwość ponownego transferu zasiłku Jobseeker’s Benefit?
Na formularzu E303, który zostanie wysłany przez Social Welfare do Polski, znajduje się data (13 tygodni, czyli 78 dni), przed którą należy wrócić do Irlandii, aby dokonać procedury ponownego transferu, jeśli prawo do pobierania świadczenia nadal przysługuje. Należy zgłosić się przed upływem tego terminu w lokalnym Social Welfare, następnie znaleźć pracę, a po jej ewentualnej stracie, ponownie nabyć prawo do zasiłku Jobseeker’s Benefit (po spełnieniu określonych kryteriów), otrzymać decyzję o jego przyznaniu i następnie dopełnić wszelkich procedur związanych z transferem.

Co zrobić, jeśli do Powiatowego Urzędu Pracy nie dotarł formularz E303?
Należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lokalnym urzędem Social Welfare celem wyjaśnienia tej kwestii.

Centrum Informacji Społecznej i Prawnej
St. Audoen’s Church RC
14 High Street
Dublin 8
Tel./Fax (+353) 1 764 5684
Email: centruminformacji@polish-chaplaincy.ie 
W okresie wakacyjnym (1 lipca-9 września) Centrum będzie nieczynne.
W związku z ogromnym zainteresowaniem, aby skorzystać z darmowej porady prawnej, uprzejmie prosimy o zapisy telefoniczne, emailowe lub osobiste celem umówienia terminu spotkania.

 

"Tekst pochodzi z magazynu Polski Express - czytaj więcej www.polskiexpress.ie"

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00