Reklama

Polak bohaterem CNN

Czwartek, 19 Grudzień 2013

Za pośrednictwem amerykańskiej sieci telewizyjnej CNN o bohaterskim czynie Polaka usłyszeli już telewidzowie niemal na całym świecie.
Pan Grze­go­rz - pra­cow­ni­k firmy ochro­niar­skiej z katowickiego lotniska w Pyrzowicach ura­to­wał kil­ku­mie­sięcz­ne dziec­ko sam narażając przy tym własne życie. W ostat­niej chwi­li zła­pał ma­lu­cha spa­da­ją­ce­go z blatu kon­tro­li ba­ga­żo­wej. By zła­pać dziec­ko, Grze­gorz Pącz­ko rzu­cił się z od­le­gło­ści czte­rech me­trów.
Nazajutrz po wydarzeniu o bo­ha­te­rze pyrzowickiego lotniska po­in­for­mo­wa­ła ame­ry­kań­ska sta­cja CNN. Niezwykle skromny mężczyzna w rozmowie z dziennikarzami męż­czy­zna wy­ja­śnił, że re­fleks wy­ro­bi­ła w nim gra w bad­min­to­na i praca w po­li­cji, w której słu­żył 17 lat. Pra­co­wał w wy­dzia­le kon­wo­jo­wym w Ra­ci­bo­rzu.
Od firmy ochro­niar­skiej pan Grze­gorz otrzy­mał już na­gro­dę pie­nięż­ną. Męż­czy­znę do­ce­ni­ły także wła­dze lot­ni­ska. - Pan Grze­gorz ma za­pew­nio­ny u nas bez­płat­ny par­king. I to do końca życia. Wrę­czy­li­śmy mu także kosz z pre­zen­ta­mi na świę­ta - poinformował Ce­za­ry Orzech, rzecz­nik pra­so­wy lot­ni­ska.

 

 

GA

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00