Reklama

Opłaty za usługi szpitalne

Wtorek, 19 Styczeń 2016

Każdy, kto zostanie uznany przez Urząd Służby Zdrowia (HSE) za rezydenta Irlandii, niezależnie od narodowości, jest uprawniony do usług hospitalizacyjnych i ambulatoryjnych w szpitalach finansowanych ze środków publicznych, czyli w szpitalach HSE oraz w szpitalach utrzymywanych z dobrowolnych składek. Posiadacze kart medycznych i niektóre inne grupy nie muszą wnosić opłat.

Jeśli nie jesteś rezydentem Irlandii i nie należysz do żadnej grupy uprawnionej do bezpłatnych usług, musisz pokryć pełny koszt pobytu w szpitalu, czy to w placówce publicznej czy prywatnej. Musisz także opłacić konsultanta.

Opłaty za usługi świadczone w nagłych wypadkach, działania ratunkowe/urazowe oraz pomoc ambulatoryjną

W przypadku skorzystania z usług ratunkowych czy urazowych bez skierowania od lekarza ogólnego (GP), opłata wynosi €100. Nie ma opłaty w przypadku posiadania skierowania od lekarza ogólnego (GP), jak też w szczególnych, wymienionych poniżej przypadkach. Opłata dotyczy następujących instytucji publicznych:

Oddziałów pomocy doraźnej (ostry dyżur)
Oddziałów ratunkowych i nagłych wypadków
Oddziałów urazowych
Zespołów do urazów mniejszych
Ośrodków pomocy w nagłych wypadkach
Lokalnych zespołów urazowych
Wszelkich innych miejsc, świadczących podobne usługi
Obecna opłata w wysokości €100 nie dotyczy następujących grup:

Posiadaczy kart medycznych
Osób przyjętych do szpitala w następstwie zgłoszenia się na oddział dla osób poszkodowanych w wypadkach (będą wówczas obowiązywały opłaty za usługi stacjonarne)
Osób leczonych na określone choroby zakaźne
Dzieci w wieku do sześciu tygodni, cierpiących na określone choroby i niepełnosprawności oraz skierowanych na leczenie z poradni pediatrycznych i w następstwie szkolnych badań lekarskich
Osób uprawnionych do usług szpitalnych na podstawie rozporządzeń UE
Kobiet korzystających z usług położniczych
Osób z WZW typu C, które posiadają Health Amendment Act Card
W przypadkach poważnych trudności materialnych, HSE może świadczyć usługi nieodpłatnie.

Istnieją opłaty dzienne za usługi stacjonarne, opłata za usługi ambulatoryjne oraz opłaty związane z pobytem długoterminowym.

Jeżeli musisz powrócić na kolejne wizyty w związku z tą samą chorobą lub wypadkiem, ponowne wnoszenie opłaty nie jest potrzebne.

Możesz być skierowany przez lekarza rodzinnego na oddział ambulatoryjny szpitala publicznego w celu konsultacji u renomowanego specjalisty lub członka jego zespołu albo na badania diagnostyczne (np. zdjęcie rentgenowskie, badania laboratoryjne, fizjoterapia itp.). Jeżeli korzystasz z tej usługi jako pacjent publicznej służby zdrowia, nie musisz za nią płacić. Jeżeli chcesz odbyć wizytę u specjalisty prywatnie, musisz wnieść stosowną opłatę.

Opłaty za usługi stacjonarne świadczone w szpitalach publicznych

Jeżeli przebywasz na oddziale publicznym pod opieką specjalisty w celu leczniczym i pozostajesz na noc, korzystasz z usług stacjonarnych. Jeżeli jesteś przyjęty/a do szpitala pod opiekę specjalisty, w przypadku gdy Twój stan nie wymaga pozostania w łóżku przez noc i planowane jest wypisanie Cię ze szpitala, korzystasz z usług dziennych. Opłata za usługi stacjonarne/dzienne wynosi €75 dziennie maksymalnie do kwoty €750 w ciągu roku. Opłata ta nie dotyczy następujących grup:

Posiadaczy kart medycznych
Osób leczonych na określone choroby zakaźne
Osób podlegających opłatom za pobyt długoterminowy
Dzieci w wieku do sześciu tygodni, cierpiących na określone choroby i niepełnosprawności oraz skierowanych na leczenie z poradni pediatrycznych i w następstwie szkolnych badań lekarskich
Osób uprawnionych do usług szpitalnych na podstawie rozporządzeń UE
Kobiet korzystających z usług położniczych
W przypadkach poważnych trudności materialnych, HSE może świadczyć usługi nieodpłatnie.

Leczenie prywatne w szpitalach państwowych

Jeśli po przyjęciu do szpitala państwowego zdecydujesz się na leczenie jako prywatny pacjent konsultanta, opłaty za usługi szpitalne zależą od kategorii szpitala i (w przypadku pobytu na noc) od rodzaju sali, w której przebywasz.

Ceny obowiązujące od stycznia 2016 roku:

Kategoria szpitala

Pobyt na noc w sali jednoosobowej

Pobyt na noc w sali wieloosobowej

Pobyt dzienny

Szpitale harmonogramu V

1000

813

407

Szpitale harmonogramu VI

800

659

329


 

Zgodnie z ustawą szpitale publiczne muszą nałożyć opłaty na wszystkich prywatnych pacjentów, którzy decydują się na prywatną hospitalizację przez swojego lekarza konsultanta. Będąc prywatnym pacjentem leczącego Cię specjalisty, musisz opłacić usługi tego specjalisty. Musisz też opłacić usługi innych specjalistów zaangażowanych w opiekę nad Tobą (tzn. radiologa onkologa, anestezjologa itp.).
Usługi psychiatryczne

W przypadku chorób psychicznych masz takie samo prawo do usług publicznych, jak w przypadku wszelkich innych chorób. W prywatnych szpitalach psychiatrycznych musisz opłacić koszty utrzymania i leczenia. Towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych niekiedy traktują koszty szpitali psychiatrycznych odmiennie od kosztów szpitali ogólnych. Pacjentów psychiatrycznych dotyczą te same zasady hospitalizacji długoterminowej, co innych pacjentów. Dzieciom poniżej 16 roku życia cierpiącym na choroby psychiczne usługi psychiatryczne stacjonarne i ambulatoryjne są świadczone nieodpłatnie.

Pacjenci długoterminowi

HSE może nałożyć opłaty za pobyt w szpitalu z tytułu pobytu pacjentów wymagających długotrwałej lub przedłużonej opieki, poza normalnymi opłatami, jakimi obciąża się pacjentów leczonych w placówkach lecznictwa zamkniętego. W przypadku pobytu w placówce lecznictwa zamkniętego przez okres przekraczający 30 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pacjent będzie musiał ponieść takie opłaty. Obowiązuje to wszystkich, łącznie z posiadaczami kart medycznych. Przepisy o ochronie zdrowia z roku 2005 (Opłaty za usługi leczenia szpitalnego) - the Health (Charges for In-Patient Services) Regulations 2005 - określają inne ustalenia w zakresie naliczania opłat w zależności od poziomu zapewnionej opieki zdrowotnej. Maksymalna opłata dla każdej osoby pozostającej pod długotrwałą opieką szpitalną wynosi €175 tygodniowo. Ponadto osoby objęte długotrwałą opieką szpitalną dzielą się na dwie grupy:

  • Klasa 1: osoby otrzymujące usługi lecznictwa zamkniętego w placówkach, w których opieka zapewniana jest przez 24 godziny. Maksymalna opłata tygodniowa za opiekę wyniesie mniejszą z następujących kwot: €175 lub równowartość ich tygodniowych przychodów pomniejszych o kwotę mieszczącą się w granicach €33,00-37,99.*
  • Klasa 2: osoby otrzymujące usługi lecznictwa zamkniętego w placówkach, w których opieka nie jest zapewniana przez 24 godziny. Maksymalna opłata tygodniowa za opiekę wyniesie mniejszą z następujących kwot: €130 lub równowartość tygodniowych przychodów danej osoby pomniejszych o kwotę mieszczącą się w granicach €64,00-68,99.*

W przypadku gdy długość pobytu w szpitalu przekracza 30 dni, a lekarz wystawi zaświadczenie, że osoba nie wymaga intensywnej opieki medycznej i leczenia, pacjent może być obciążony opłatą równą opłacie w przypadku przyjmowania usługi długotrwałej opieki w placówce lecznictwa zamkniętego.

Źródło: http://www.citizensinformation.ie/

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00