Reklama

Budżet 2018 na skróty

Piątek, 3 Listopad 2017

Rząd Irlandii ogłosił budżet na rok 2018.
Zanim ogłoszono oficjalną wersję planu finansowego, wiadomo już było, że będzie sprawiedliwy społecznie i ustabilizuje sytuację ekonomiczną kraju.
Przed oficjalnym czytaniem znane były już główne założenia: politycy chcieli znacząco zwiększyć inwestycje w infrastrukturę, taką jak budownictwo socjalne i szerokopasmowy dostęp do internetu na obszarach wiejskich. Mówiono, że należy sprostać poważnym problemom w usługach, takich jak opieka zdrowotna i edukacja, wspierać rozwój gospodarki, inwestując w dostęp do darmowej opieki nad dziećmi. Są to kluczowe zalecenia wywiadu strategicznego dotyczącego budżetu, o których spekulowano w lipcu. Oficjalny budżet przedstawiono 10 października 2017 roku, a magazyn „MIR” przygotował najważniejszy skrót ogłoszonego planu finansowego.

Możemy oczekiwać, że płace i wynagrodzenia w 2018 roku wzrosną o około 3%.
Zwiększenie ulg podatkowych, kwoty wolnej od podatku oraz podniesienie wysokości świadczeń socjalnych, wraz z oczekiwanym wzrostem w sektorze zatrudnienia powinno przełożyć się na wzrost dochodów w każdym gospodarstwie domowym na poziomie 3%.

Podatki
Limit podatkowy dla stawki 20% został podniesiony o 750 euro – dla osób stanu wolnego z 33 800 euro na 34 550 euro; dla małżeństw z 42 800 euro na 43 550 euro. W praktyce oznacza to, że możemy zarobić o 3750 euro więcej niż w 2017 roku, pozostając wciąż płatnikiem 20% podatku dochodowego.
Ulga podatkowa Home Carer wzrasta z 1000 euro do 1200 euro – przeznaczona dla małżeństw posiadających dzieci, gdzie jedno z rodziców rezygnuje lub ogranicza aktywność zawodową na rzecz zajmowania się domem i dziećmi. Rodzina otrzyma zatem zwrot podatku wyższy o 200 euro niż w roku 2017.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą – Earned Income Tax Credit – wzrośnie ulga podatkowa dla samozatrudnionych z 950 euro na 1150 euro. W praktyce przełoży sie to na 1000 euro więcej nieopodatkowanego dochodu. Dzięki wprowadzonym od 2016 roku dodatkowym ulgom podatkowym, różnica między ulgami osoby zatrudnionej a prowadzącej działalność zmniejszyła się do 16%, podczas gdy przed 2016 rokiem stanowiła 50%.
Zwolnienie z tytułu odsetek od kredytów hipotecznych jest kontynuowane według wcześniejszych zapowiedzi. Właściciele domów, którzy otrzymali hipotekę w latach 2004–2012 otrzymają 75% istniejącej ulgi w 2018 roku, 50% w 2019 roku i 25% w 2020 roku. Ulga zostanie całkowicie zlikwidowana w 2021 roku.
Universal Social Charge (USC) – przychody do kwoty 13 000 euro lub mniej będą nadal zwolnione z USC w 2018 roku. Gdy dochód przekroczy ten limit, zapłacimy odpowiednią stawkę USC na wszystkie nasze dochody w następujący sposób:
0 do 12 012 euro x 0,5%
12 012 do 19 372 euro x 2%
19 372 do 70 044 euro x 4,75%
70 044 euro + x 8%
Posiadacze kart medycznych i osoby w wieku 70 lat i starsze, których łączny dochód nie przekracza 60 000 euro zapłacą maksymalną stopę USC wynoszącą 2%.

Akcyza
Podatek od wyrobów tytoniowych
Podatek akcyzowy na opakowaniu 20 papierosów wzrósł o 50 centów (łącznie z podatkiem VAT), a dodatkowo wzrosły ceny innych produktów tytoniowych, np. 25 centów na tytoń typu „roll your own”. Ta zmiana obowiązuje od północy 10 października 2017 roku.
Sugar Tax
Podatek od wysokosłodzonych napojów ma zostać wprowadzony 1 kwietnia 2018 roku. Podatek dotyczy napojów słodzonych o zawartości cukru pomiędzy 5 g i 8 g na 100 ml w kwocie 20 centów na litr. Druga stawka będzie dotyczyła napojów o zawartości cukru 8 g lub wyższych w kwocie 30 centów na litr.
Benefit in Kind dla samochodów elektrycznych
Propozycja skierowana do firm, które swoim pracownikom zapewniają samochody służbowe. Dla posiadaczy samochodów elektrycznych wprowadzono stawkę 0% (BIK) przez okres 1 roku, co w praktyce oznacza, że pracownik nie będzie musiał płacić dodatkowego podatku za korzystanie ze służbowego samochodu, który do tej pory wynosił rocznie średnio około 30% wartości samochodu. Elektryczność wykorzystywana w miejscu pracy do ładowania pojazdów będzie również zwolniona z podatku BIK.

Social Welfare – Opieka społeczna
Całkowity budżet przeznaczony na opiekę socjalną w 2018 roku wyniesie 20 mld euro.
Wzrost zasiłków socjalnych
Kwoty zasiłków socjalnych wzrosną o 5 euro/tydzień. Odnosi się to również do programów wsparcia zatrudnienia, takich jak Community Employment (CE), Tús i Rural Social Scheme.
Osoby w wieku 26 lat i starsze, które otrzymują obniżoną stawkę zasiłku dla osób poszukujących pracy otrzymają pełną podwyżkę w wysokości 5 euro.
Tygodniowy dodatek na każde dziecko wzrośnie o 2 euro z 29,80 euro do 31,80 euro.
Emerytury państwowe wzrosną o 5 euro/tydzień, z proporcjonalnym wzrostem dodatku na współmałżonka.
Wszystkie powyższe zmiany zostaną wprowadzone od 26 marca 2018 roku.
Working Family Payment – znany jako Family Income Suplement
Dodatek dla rodzin o niskich dochodach – limit kwalifikujący do płatności wzrośnie o 10 euro dla rodzin posiadających do 3 dzieci (zmiany aktualne od 26 marca 2016 roku).
Program bezpłatnego podróżowania
Dodatkowe 10 mln euro zostanie przekazane na rzecz programu.
Premia świąteczna
W grudniu 2017 roku zostanie wypłacona premia świąteczna w wysokości 85% dla osób otrzymujących długoterminową płatność socjalną (minimalna płatność w wysokości 20 euro).
Dodatek do rachunków telefonicznych
Nowy dodatek w wysokości 2,50 euro zostanie wprowadzony od czerwca 2018 roku dla osób mieszkających samotnie i kwalifikujących się do dopłaty do ogrzewania.
Osoby samotnie wychowujące dzieci
Wzrośnie kwota dochodu ignorowana podczas obliczania wysokości przysługującego zasiłku – do tej pory pod uwagę nie było brane pierwsze 110 euro zarobione przez rodzica/opiekuna. Od marca 2018 roku kwota ignorowana przy obliczeniach wynosić będzie 130 euro.
Szkolny program dożywiania
Dodatkowe 1,7 mln euro zostanie przeznaczone na szkolny program dożywiania dzieci.

Plan mieszkaniowy
W sumie przekazano 1,83 bln euro do lokalnych samorządów na rzecz planowania i zagospodarowania przestrzennego mającego na celu budowę nowych domów.
Wsparcie socjalno-mieszkaniowe
Dodatkowa kwota w wysokości 31 mln euro została przyznana w ramach programu wspomagającego pokrycie kosztów utrzymania, przynosząc łącznie koszt 115 mln euro. Władze lokalne zobowiązują się również, że w 2018 roku wybudują około 3800 nowych domów socjalnych.
Od 2019 do 2021 roku zostanie przeznaczonych kolejne 500 mln euro na budowę dodatkowych domów socjalnych.
Finansowanie w ramach programu pomocy HAP wzrasta o 149 mln euro do kwoty 301 mln euro. Dzięki temu dodatkowe 17 000 gospodarstw domowych będzie mogło skorzystać z pomocy oferowanej przez ten program.
Finansowanie w wysokości 134 mln euro przeznaczone będzie na Program RACH (Rental Accommodation Scheme).
Finansowanie w wysokości 32 mln euro przeznaczono na program remontu i najmu nieużywanych nieruchomości, który według oczekiwań przystosuje 800 nieruchomości pod mieszkania socjalne.
Finansowanie w wysokości 12 mln euro przeznacza się na liczne programy zakwaterowania dla mniejszości Travellers, mające na celu wybudowanie 110 domów w 2018 roku.
Program efektywności energetycznej domów socjalnych otrzyma środki w wysokości 25 mln euro na renowacje kolejnych 9000 domów.
Wsparcie dla bezdomnych
Obecny przydział środków na walkę z bezdomnością wzrasta o 18 mln euro, do ponad 116 mln euro rocznie.

Zatrudnienie
Płaca minimalna
Od stycznia 2018 roku minimalna stawka godzinowa wzrasta z 9,25 euro do 9,55 euro.
Program pomocy kredytowej „Brexit”
Nowy program kredytowy zapewni przystępne finansowanie irlandzkim firmom, które obecnie odczuwają wpływ Brexitu lub będą odczuwać go w przyszłości. Program pomocy kredytowej w wysokości do 300 mln euro zostanie udostępniony małym i średnim przedsiębiorstwom, a także dużymi firmom zatrudniającym mniej niż 500 osób, aby pomóc w krótkoterminowych brakach dotyczących kapitału obrotowego.

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00