Reklama

System zdrowotny w Irlandii wspiera seniorów

Sobota, 10 Marzec 2018

Podczas spotkania szkoleniowego w ramach projektu „Doinformowany Senior” rozmawiano o systemie opieki zdrowotnej w Irlandii. Seniorzy rozmawiali na temat dostępności różnego rodzaju programów ochrony zdrowia i pomocy finansowej dostępnej dla mieszkańców Zielonej Wyspy

Irlandia, tak jak inne kraje należące do Unii Europejskiej, podlega czterem ujednoliconym zasadom, według których przyznawane są świadczenia socjalne oraz sprawowana jest opieka medyczna. Dlatego należy pamiętać:
1.  Podróżując do innego państwa, warto zaznajomić się z zakresem opieki medycznej, jaka jest dostępna w danym kraju.
2. Masz takie same prawa i obowiązki jak obywatele kraju, którego przepisom podlegasz – zasada równego traktowania/niedyskryminacji.
3. Gdy ubiegasz się o przyznanie świadczenia w danym kraju, w razie potrzeby uwzględnia się Twoje poprzednie okresy ubezpieczenia, pracy lub pobytu w innych krajach.
4. Jeśli przysługują Ci świadczenia pieniężne w danym kraju, zasadniczo możesz je otrzymać, nawet jeśli mieszkasz w innym kraju; jest to tzw. zasada transferu świadczeń (dotyczy generalnie świadczeń, które przysługują z tytułu przepracowanych lat).
Aby zadbać o swoje zdrowie, każdy mieszkaniec Irlandii ze stałym pobytem w tym kraju powinien aplikować o kartę Drug Payment Scheme. Jest to ogólnie dostępny program pomocy ze strony państwa irlandzkiego, który gwarantuje pokrycie kosztów leków wydanych na receptę przekraczających sumę 144 euro miesięcznie na rodzinę (o dodatkowe informacje warto zapytać farmaceutę).
Hospitalizacja w Irlandii podlega opłacie. W 2018 roku wynosi 80 euro dziennie, ale nie więcej niż 800 euro rocznie – w przypadku poważnych trudności materialnych HSE może świadczyć usługi nieodpłatnie. Należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym w szpitalu, bądź napisać podanie o umorzenie opłaty i podać przyczynę.
Opłata za hospitalizację nie dotyczy następujących grup:

posiadaczy pełnych kart medycznych,
osób leczonych na określone choroby zakaźne,
osób podlegających opłatom za pobyt długoterminowy,
dzieci w wieku do sześciu tygodni, cierpiących na określone choroby i niepełnosprawności oraz skierowanych na leczenie z poradni pediatrycznych oraz w następstwie szkolnych badań lekarskich,
kobiet korzystających z usług położniczych,
osób uprawnionych do usług szpitalnych na podstawie rozporządzeń UE.

Żeby móc swobodnie podróżować po Europie, warto zatem aplikować o Europejską Kartę Zdrowia/EHIC. Jest to bezpłatna karta, która zapewnia dostęp do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w każdym z 28 państw członkowskich UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych warunkach i w takiej samej cenie, jak osobom ubezpieczonym w danym kraju (nie zawsze leczenie jest bezpłatne). 
Czy polski emeryt/rencista, który przenosi miejsce zamieszkania do innego państwa członkowskiego UE/EFTA może posługiwać się Europejską Kartą Zdrowia wydaną przez oddział wojewódzki NFZ?
Każdy emeryt/rencista noszący się z zamiarem przeniesienia miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego UE/EFTA powinien wypełnić dokument S1/E121. Jednocześnie w przypadku przeniesienia miejsca zamieszkania po złożeniu formularza S1/E121, ale przed jego uzyskaniem, jest możliwe posługiwanie się Europejską Kartą Zdrowia wydaną w Polsce.*
Wiedz, że:
Drug Payment Scheme oraz Europejska Karta Zdrowia nie zależą od dochodów – aplikować o nie powinien każdy, kto przebywa na stałe w Irlandii.

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00