Reklama

Rodzina na swoim

Sobota, 23 Maj 2009

W ostatnim czasie wiele uwagi media poświęciły programowi rządowemu „Rodzina na Swoim”, który ma umożliwić polskim rodzinom zakup pierwszej nieruchomości mieszkalnej. Choć tzw. „kredyt mieszkaniowy z dopłatami z funduszu BGK” dostępny jest na polskim rynku kredytowym od początku 2007 roku, dopiero niedawny spadek cen nieruchomości w wielu polskich miastach, oraz podniesienie limitów maksymalnej ceny metra kwadratowego nieruchomości sprawił, że zdecydowana większość sprzedawanych nieruchomości w Polsce może zostać objęta tym programem.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące kredytu, które pozwolą planującym zakup swojej pierwszej nieruchomości ocenić szanse na uzyskanie dopłat, które w niektórych wypadkach są w stanie pomniejszyć ratę kredytu nawet o ponad 1000 zł!

 

 
expres.jpgNA JAKI CEL MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE Z KREDYTU?
- zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
- przekształcenie spółdzielczo-lokatorskiego prawa do lokalu w prawo spółdzielczo-własnościowe;
- budowa, przebudowa, nadbudowa lub rozbudowa domu mieszkalnego;
- adaptacja budynku lub innego lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne.
 
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOPŁATY?

Zgodnie z głównymi założeniami programu, dopłatą mogą zostać objęte:
- osoby będące w związku małżeńskim;
- osoby samotnie wychowujące przynajmniej 1 małoletnie dziecko (do 18 lat) lub dziecko uczące się, ale nie starsze niż 25 lat.
Żaden z kredytobiorców nie może być stroną innego kredytu objętego dopłatami.
Ponadto, bardzo istotnym jest fakt nieposiadania przez osobę starającą się o kredyt, w dniu zawarcia umowy kredytu, prawa własności do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. Nie można też być najemcą lokalu mieszkalnego. Osoby najmujące mieszkanie oraz posiadający prawo spółdzielczo-lokatorskie do lokalu mogą nadal skorzystać z kredytu, jeśli zobowiążą się do natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu lub rezygnacji z prawa lokatorskiego w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia prawa własności do lokalu kredytowanego.
 
JAKIE SĄ OGRANICZENIA CO DO LOKALU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM KREDYTU?

Podstawowe ograniczenie dotyczy powierzchni nieruchomości, która nie może przekraczać 75 m2 w przypadku mieszkań i 140 m2 w przypadku domów. Ponadto, jeśli powierzchnia mieszkania przekroczy 50 m2, a domu 70m2, dopłaty zostaną naliczone proporcjonalnie do kwoty stanowiącej iloraz tych powierzchni i faktycznej powierzchni nieruchomości.
Dodatkowo, cena metra kwadratowego nieruchomości nie może przekroczyć z góry określonej wartości dla gminy, na której terenie położona jest nieruchomość. I tak dla Warszawy w I kwartale 2009 roku było to 7257,60 zł, dla Poznania 7 224, dla Wrocławia 6 295,1o zł, dla Łodzi 5 601,40 zł, dla Krakowa 5 340,30 zł, dla Gdańska 5234,60 zł, dla Katowic 5 133,80 zł.
 
JAKIE SĄ OGRANICZENIA CO DO PARAMETRÓW ORAZ WALUTY KREDYTU?
Kredyt można zaciągnąć jedynie w polskiej walucie, na okres do 30 lat, przy czym dopłaty będą obejmowały pierwszych 8 lat. Dodatkowo karencja w spłacie kapitału (a więc zawieszenie spłaty części kapitałowej raty) może wynieść do 6 m-cy, co ma być ułatwieniem, w przypadku utracenia płynności finansowej w trakcie trwania umowy kredytu.
 
O JAKICH KWOTACH DOPŁATY MÓWIMY?
W założeniu uczestnikom programu, z pieniędzy podatników, spłacana będzie połowa odsetek, przy czym musimy pamiętać o 2 ograniczeniach:
- jeśli powierzchnia mieszkania przekracza 50m2, a domu 70m2, dopłatą będą objęte tylko odsetki przeznaczone na zakup części nieruchomości mieszczących się w tych limitach (proporcjonalnie)
- niezależnie od oprocentowania kredytu, szacując odsetki, z których połowa zostanie spłacona, bank kieruje się odgórnie narzuconą stopą referencyjną, która dla przykładu w II kw. 2009 wynosi 6,82%. Tak więc kredytobiorca spłaca w całości odsetki w wysokości równej różnicy pomiędzy kwotą odsetek naliczonych przez bank według stopy procentowej określonej w umowie kredytu preferencyjnego, a dopłatą do odsetek naliczoną według zasad określonych w ustawie.
 
Przeanalizujmy konkretny przypadek.
Kupujemy mieszkanie o powierzchni 60 m2, za cenę 300.000 zł. Przyjmijmy, że oprocentowanie kredytu składa się z 3 miesięcznego wskaźnika WIBOR (obecnie 4,23%) i marży banku w wysokości 2% (co daje finalne oprocentowanie 6,23%) i 4% (a więc 8,23%). Kredyt zaciągamy na 30 lat.

   1.
      Rata równa kredytu, przy oprocentowaniu 6,23% wyniesie 1843 zł, przy czym odsetki będą stanowić 1557 zł w pierwszej racie. Ponieważ mieszkanie przekracza 50 m2, proporcjonalna kwota odsetek od mieszkania o powierzchni 50m2 wyniosłaby 1298 zł. Ponieważ oprocentowanie kredytu jest niższe niż obecna stopa referencyjna, a więc 6,82%, dopłata wyniesie 649 zł, co da ratę w wysokości 1194 zł. Ponieważ część odsetkowa raty jest coraz mniejsza w kolejnych ratach, ostatnia dopłata jaką uzyskamy na koniec 8-go roku wyniesie 1270 zł.
   2.
      Rata równa kredytu przy oprocentowaniu 8,23% wyniesie 2250 zł, przy czym odsetki będą stanowić 2058 zł w pierwszej racie. Ponieważ mieszkanie przekracza 50 m2, proporcjonalna kwota odsetek od mieszkania o powierzchni 50m2 wyniosłaby 1714 zł. Oprocentowanie kredytu jest w tym wypadku wyższe niż obecna stopa referencyjna, a więc zostanie nam dopłacona połowa odsetek, które byłyby naliczone przy oprocentowaniu 6,82%, a więc ½ x 1420 zł = 710 zł, co da ratę w wysokości 1540 zł. Rata na koniec 8-go roku wyniesie 1615zł.

 
CZY DOPŁATY MOŻNA UTRACIĆ?
Tak, preferencyjne warunki nie są nam dane raz na zawsze. Dopłaty, które uzyskaliśmy, zostaną postawione w stan natychmiastowej wymagalności gdy:
- nie rozwiążemy umowy najmu, nie opuścimy lokalu lub nie zrzekniemy się w ciągu 6 m-cy spółdzielczo-lokatorskiego prawa do lokalu;
- całość, lub część kredytu wykorzystamy niezgodnie z celem, na który miał być pierwotnie przeznaczony.
 
By dowiedzieć się więcej i porównać oferty kredytów z dopłatami, zapraszamy na bezpłatną konsultację do Polskiego Centrum Informacji Finansowej Money Expert.
 
Tekst: Tomasz Korczyński QFA, doradca finansowy Money Expert
Polskie Centrum Informacji Finansowej
Tel: 01 8558 750, Fax: 01 819 6553
56-57 Lower Gardiner Street, Dublin 1.
Poniedziałek - Sobota, od 10.00 do 20.00
Umów się na BEZPŁATNĄ konsultację:
tel. 087 948 97 37
email: Tomasz.korczynski@moneyexpert.pl

Tekst pochodzi z magazynu Polski Express, www.polskiexpress.ie

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00