Reklama

Zanieczyszczona woda spowodowała choroby 52 osób

Środa, 22 Wrzesień 2021

W stacjach uzdatniania wody Ballymore Eustace i Creagh nastąpiły awarie, które spowodowały zanieczyszczenia. Wskutek tego zatruciu uległy 52 osoby

Do awarii doszło w zeszłym miesiącu. U tylu osób odnotowano zakażenia bakterią E.coli, z wieloma powiązaniami i powikłaniami. Na skutek opóźnień w odpowiedniej komunikacji nieświadomych zagrożenia pozostawało blisko 900 tysięcy osób. ater i lokalne władze zobowiązały się do wprowadzenia odpowiednich usprawnień, aby takie sytuacje już się nie powtarzały. 
Dochodzenie w Ballymore Eustace dowiodło, że w zasadzie niezdatna do picia woda została wprowadzona do użycia w dniach 20-21 sierpnia. To największa stacja uzdatniania wody, zlokalizowana w okolicach Dublina.
Z kolei dochodzenie w oczyszczalni Gorey w hrabstwie Wexford wykazało, że nastąpiła tam awaria pompy chloru. Tam awaria trwała dłużej - od 19 do 24 sierpnia, a zorientowano się dopiero 26 sierpnia.

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama