Reklama

Dodatkowe 500 funtów dla pracowników domów opieki w Irlandii Płn.

Piątek, 29 Styczeń 2021

Wszyscy pracownicy medyczni i opiekunowie w domach pomocy społecznej w Irlandii Północnej otrzymają specjalny dodatek w wysokości 500 funtów, mający stanowić swego rodzaju bonus za pracę w trakcie epidemii w bardzo ciężkich warunkach.

Jednorazowa wypłata w wysokości £500 ma zostać zostać przyznana wszystkim pracownikom systemu opieki zdrowotnej (m.in. lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym), a także wszystkim pracownikom domów opieki społecznej dotkniętych w szczególny sposób pandemią. Ta jednorazowa wypłata w żaden sposób ma nie wpłynąć na pobierane przez pracowników medycznych świadczenia. Minister zdrowia zwrócił się do instytucji podatkowych, aby te świadczenia zostały wyłączone i potraktowane całkowicie niezależnie.

 

 
  
 

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama