Reklama

130 krajów za, 9 przeciw globalnemu podatkowi dla korporacji

Poniedziałek, 12 Lipiec 2021

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) poinformowała o sukcesie negocjacji dotyczących opodatkowania międzynarodowych korporacji. W negocjacjach uczestniczyło 139 jurysdykcji, ale głos 9 sprzeciwiających się państw może zadecydować o ich ostatecznym kształcie. Wśród przeciwników jest Irlandia

Aż 130 państw, także Polska, zapowiedziało wspólne wdrażanie rozwiązań, aby doprowadzić do likwidacji rajów podatkowych i płacenia przez korporacje podatków w miejscu sprzedaży swoich produktów i usług. Jak wyjaśnia Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), publiczny think tank gospodarczy, w wyniku negocjacji ma dojść do opodatkowania największych międzynarodowych korporacji, których globalne roczne przychody to min. 20 mld euro, a marża zysku przekracza 10 proc (tzw. pierwszy filar).
Zakłada także przyjęcie minimalnego globalnego podatku CIT w wysokości 15 proc. efektywnej stawki. Będzie obowiązywał dla międzynarodowych firm o rocznych dochodach powyżej 750 mln euro (tak zwany drugi filar). W kontekście globalnych podatków niewiele mówi się o 9 państwach, które odmówiły podpisania deklaracji. A to w ich rękach leży los globalnego porozumienia podatkowego. Co prawda, do wdrażania minimalnego 15 proc. CIT potrzebna jest tylko zmiana krajowej legislacji. Każde państwo decydujące się na takie rozwiązanie może wdrażać je we własnym zakresie.
Jednak do wejścia w życie podatkowej relokacji zysków największych światowych korporacji potrzebna jest zmiana międzynarodowych traktatów podatkowych. Do tego niezbędna będzie zgoda wszystkich państw uczestniczących w negocjacjach. Zarazem wiele państw postrzega rozwiązania pakietowo i chce ich jednoczesnego wdrażania.
Dopiero po 1 lipca tego roku państwa zaczęły udostępniać swoje krajowe stanowiska w odniesieniu do propozycji przyjętej na forum OECD. Podczas ostatniej rundy negocjacji mogły tylko opowiedzieć się za lub przeciw przedstawionym rozwiązaniom. Z publikowanych dokumentów wynika, że mimo wstępnej akceptacji dla propozycji OECD, mają wobec niej wiele obiekcji.
Zastrzeżenia podnoszą przede wszystkim państwa o mniejszych wpływach gospodarczych i politycznych, takie jak Barbados, St. Vincent, Irlandia, Kenia, Nigeria czy Estonia.

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama