Reklama

Irlandia i Czechy z przyznanymi planami odbudowy. Miliardy euro m.in. na walkę ze zmianami klimatycznymi

Wtorek, 7 Wrzesień 2021

Ministrowie gospodarki i finansów UE przyjęli w poniedziałek krajowe plany odbudowy Czech i Irlandii po tym, jak Komisja Europejska wydała na ich temat pozytywną opinię

Przyjęcie decyzji pozwoli tym państwom rozpocząć wdrażanie reform i inwestycji określonych w ich planach. Umożliwia również Czechom podpisanie umowy o otrzymanie płatności zaliczkowych w wysokości 13 proc. przyznanych środków. Irlandia nie wystąpiła z wnioskiem o zaliczkę.
Plany Czech (7 mld euro) i Irlandii (989 mln euro) koncentrują się na zmianach klimatu i transformacji cyfrowej.
Poprawa efektywności energetycznej budynków i zastąpienie kotłów węglowych w gospodarstwach domowych, a także poprawa ochrony przeciwpowodziowej i zalesianie to niektóre ze środków zawartych w planach Czech w odpowiedzi na wyzwania klimatyczne. Czechy zamierzają przyspieszyć transformację cyfrową, między innymi inwestując w sieci o bardzo dużej przepustowości i poszerzając zakres usług administracji cyfrowej i służby zdrowia.
Irlandia przeznaczy pieniądze na modernizację wybranych budynków publicznych, rekultywację torfowisk oraz inwestycje w zrównoważony transport kolejowy.

 

 

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama