Reklama

Rolnicy boją się cięć w płatnościach

Wtorek, 28 Grudzień 2021

Przewodniczący Związku Rolników Irlandzkich (IFA), ponownie ostrzegł przed znaczną utratą dochodów, zwłaszcza irlandzkich rolników. Ma to się stać w wyniku reformy WPR i wynikających z niej cięć w płatnościach bezpośrednich

Według niego, ponad 4500 rolników specjalizujących się w uprawach rolnych będzie w znacznie gorszej sytuacji ze względu na propozycje WPR przedstawione przez rząd w Dublinie.
Na przykład gospodarstwo rolne z płatnościami w wysokości 400 euro na hektar utraciłoby do 2027 r., co najmniej 120 euro/ha gdyby wprowadzono ekoprogramy, dodatkowe redystrybucyjne wsparcie dochodu na rzecz zrównoważonego rozwoju (CRISS) i brana byłaby pod uwagę konwergencja.
IFA wezwała ministra rolnictwa na spotkaniu z Krajowym Komitetem Zbożowym do zajęcia się tą kwestią. Ponadto stowarzyszenie IFA wspomniało o trudnościach, które przyniesie reforma WPR w nadchodzących latach, w związku z prawami dzierżawy.
Przewodniczący IFA podkreślił, że ponad 40 proc. gruntów ornych jest dzierżawionych. Według niego rynek ziemi nie może osłabiać konkurencyjności gospodarstw.

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama