Reklama

Piąta fala koronawirusa w Polsce

Poniedziałek, 24 Styczeń 2022

Na stronach polskiego Ministerstwa Zdrowia opublikowano w piątek strategię walki z COVID-19, opracowaną na piątą falę pandemii
 
W wstępie do dokumentu zaznaczono, że to, co obecnie jest priorytetem – a co w dużej mierze wynika ze specyfiki przebiegu zakażenia odmianą omikron, jaką jest szybszy rozwój choroby – to przede wszystkim: wzmacnianie i promowanie znaczenia szczepień ochronnych; zwiększenie dostępności testów na COVID-19; wdrażanie rozwiązań wzmacniających opiekę ambulatoryjną, czyli przeznaczoną dla pacjentów we wczesnym stadium choroby lub po przebytej chorobie, których leczenie nie wymaga hospitalizacji. Wśród priorytetów jest także zwiększanie bazy dla leczenia szpitalnego.
Aktualne – jak podkreślono – pozostają zasady zachowania dystansu społecznego, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Zastosowanie, jak dodano, będą miały również rozwiązania wprowadzone na jesieni 2020 r., które sprawdziły się w poprzednich falach.
MZ zwraca w strategii uwagę, że – w związku z epidemią i potrzebą zabezpieczenia kadr medycznych na właściwym poziomie w systemie ochrony zdrowia – wprowadzono m.in. rozwiązania dla położnych i pielęgniarek.
Umożliwiono położnym (w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii) m.in. udzielania świadczeń zdrowotnych wobec wszystkich pacjentów. Zapewniono też pielęgniarkom i położnym możliwości kontynuacji kształcenia podyplomowego, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pielęgniarki i położne, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, mogą też wrócić do czynnego wykonywania zawodu.
Osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaszczepienia społeczeństwa polskiego (ok. 75-80 proc.) jest niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemicznego. Szczepienia przeciwko COVID-19 są obecnie najskuteczniejszym narzędziem walki z pandemią – zapisano w strategii walki z tą chorobą.

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama