Reklama

Wydłużony okres urlopu rodzicielskiego (Parent’s Leave) od lipca 2022 r.

Środa, 6 Lipiec 2022

Rodzice w Irlandii mogą uzyskać wsparcie finansowe z wydziału socjalnego z tytułu urlopów wychowawczych. Obecnie płatne urlopy związane z opieką nad dzieckiem to urlop macierzyński (Maternity Leave), urlop wychowawczy (Parent’s Leave), urlop dla ojców (Paternity Leave). Ponadto każdy rodzic uprawniony jest do bezpłatnego urlopu wychowawczego – Parental Leave

W lipcu 2022 r. urlop rodzicielski Parent’s Leave zostanie wydłużony o 2 tygodnie, tj. z 5 do 7 tygodni. Osoby, które mogą skorzystać z dodatkowych tygodni Parent’s Leave, to rodzice, których dziecko urodziło się w lipcu 2022 r. lub nie ukończyło 2. roku życia w tym miesiącu, lub w sytuacji adopcji – gdy dziecko przebywa u rodziny adopcyjnej krócej niż 2 lata. Dodatkowe tygodnie zostały zatwierdzone na mocy ustawy Parental Leave i Benefit Act z 2019 r.

Kto może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

·       Rodzic dziecka.

·        Małżonek, partner cywilny lub konkubent rodzica dziecka.

·         Rodzic dziecka poczętego przez dawcę zgodnie z art. 5 ustawy o dzieciach i stosunkach rodzinnych z 2015 r.

·         Rodzic adopcyjny lub rodzice dziecka.

·         Małżonek, partner cywilny lub małżonek rodzica przysposabiającego dziecko (jeżeli rodzice nie dokonali przysposobienia wspólnie).

Warto wspomnieć, że ustawa Parent’s Leave weszła w życie w listopadzie 2019 r. i na przestrzeni ostatnich lat okres urlopu został wydłużony z 2 do 5 tygodni w kwietniu 2021 r., i następnie dodatkowe 2 tygodnie należą się od lipca 2022 r.

Parent’s Leave daje możliwość obojgu rodzicom uzyskanie czasu wolnego od pracy w celu opieki nad dzieckiem, który musi być wykorzystany do 2. urodzin dziecka, w przeciwnym razie traci moc prawną i rodzice nie mają podstaw do ubiegania się o ten urlop. Prawo to chroni pracowników, którzy ubiegają się o urlop wychowawczy u pracodawcy.

Żeby aplikować o urlop wychowawczy u pracodawcy, trzeba:

·         Złożyć pisemne podanie co najmniej 6 tygodni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

·         Podać datę rozpoczęcia, sposób wykorzystania urlopu i czas jego trwania.

Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu rodzicielskiego tylko wtedy, gdy pracownik nie ma do niego prawa. Może również odroczyć podanie o urlop wychowawczy na okres do 12 tygodni. Odroczenie może nastąpić z poniższych powodów:

·         Szczytowy okres handlu lub transakcji.

·         Brak zastępstwa do wykonywania pracy.

·         Charakter obowiązków pracownika ubiegającego się o urlop rodzicielski.

·         Liczba innych pracowników również korzystających z urlopu rodzicielskiego.

·         Wszelkie inne istotne kwestie, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie firmy podczas nieobecności pracownika w danym okresie.

Ważne jest, żeby zaznaczyć, że pracodawca nie ma obowiązku wypłaty świadczeń podczas Parent’s Leave. Zasiłek dla rodziców, którzy chcą ubiegać się o urlop rodzicielski to Parent’s Benefit. Jest to świadczenie socjalne dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność na własny rachunek, które:

·         Pozostają w stosunku pracy i uzyskały z tego tytułu urlop rodzicielski od pracodawcy.

·         Opłaciły wystarczające składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI).

Zasiłek dla rodziców może być wypłacany przez 7 kolejnych tygodni lub pojedynczych tygodni według preferencji osoby aplikującej. Osoby zatrudnione na umowę o pracę muszą najpierw otrzymać potwierdzenie urlopu rodzicielskiego od pracodawcy, zanim będą mogły ubiegać się o zasiłek dla rodziców. Następnie mogą aplikować o Parent’s Benefit co najmniej 4 tygodnie przed wzięciem urlopu.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek mogą ubiegać się o zasiłek dla rodziców na 6 tygodni przed planowanym urlopem.

Wymagane kryteria uzyskania Parent’s Benefit to opłacenie przedstawionych poniżej liczby składek PRSI dla osób zatrudnionych:

·         39 składek PRSI w okresie 12 miesięcy przed pierwszym dniem rozpoczęcia Parent’s Leave lub

·         39 tygodni PRSI zapłaconych od pierwszego dnia rozpoczęcia pracy i co najmniej 39 tygodni PRSI zapłaconych lub zaliczonych w danym roku podatkowym, lub w roku bezpośrednio następującym po danym roku podatkowym. Na przykład, żeby aplikować o urlop rodzicielski w 2022 r., odpowiednim rokiem podatkowym jest rok 2020, a rokiem podatkowym następującym bezpośrednio po odpowiednim roku podatkowym jest rok 2021, lub

·         26 tygodni PRSI zapłaconych w danym roku podatkowym i co najmniej 26 tygodni PRSI zapłaconych w roku podatkowym przed odpowiednim rokiem podatkowym.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą mieć opłacone:

·         52 składki PRSI w klasie S w danym roku podatkowym lub

·         52 składki PRSI w klasie S w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok podatkowy, lub

·         52 kwalifikujące się składki PRSI w klasie S w roku podatkowym następującym bezpośrednio po danym roku podatkowym.

Wysokość Paren’t Benefit to 250 euro tygodniowo. Kwota pobrana z tytułu Parent’s Benefit wliczona będzie do dochodu za dany rok podatkowy i należne podatki będą pobrane w rozliczeniu rocznym.

Ustawodawstwo przewiduje jedynie minimalne prawo do urlopu rodzicielskiego. Umowa o pracę może dać pracownikowi więcej praw i pracodawca może wyrównać wynagrodzenie w okresie Parent’s Leave lub zaoferować dłuższy okres urlopu wychowawczego. Warto zatem sprawdzić umowę o pracę lub kodeks pracy.

Urlop rodzicielski nie może być przenoszony między rodzicami – z wyjątkiem określonych okoliczności, takich jak śmierć jednego z rodziców.

Podczas nieobecności w pracy z tytułu urlopu rodzicielskiego prawa pracownika są chronione i nabywa on dalsze prawo do urlopu na takich samych zasadach jakby pracował w tym okresie.

Osoby zainteresowane muszą złożyć odpowiedni wniosek do wydziału socjalnego. Można to zrobić online na stronie: mywelfare.ie lub drogą pocztową: Parent’s Benefit Section, Department of Social Protection, McCarter’s Road, Buncrana, Donegal Ireland, F93 CH79.

Ważne jest, żaby zaznaczyć, że nieuzasadniona odmowa urlopu wychowawczego może dać podstawy do złożenia skargi w sądzie pracy, co może wiązać się z koniecznością uznania tego urlopu według decyzji WRC (Workplace Relations Commisioners) lub może to mieć też poważniejsze konsekwencje w zależności od tego, z jakiego artykułu zażalenie zostało złożone. Pracownik również musi przestrzegać wytycznych prawnych w momencie ubiegania się o urlop rodzicielski. Pracodawca może odmówić rozpatrzenia wniosku, jeśli podanie nie zostanie złożone w odpowiednio poprzedzającym okresie według ustawy lub może przesunąć datę rozpoczęcia tego urlopu, odliczając 6 tygodni od daty otrzymania podania.

Justyna Kowalska Senior HR Consultant w Firmie Think People. Posiadam Advanced Award in Employment Law i Diploma in HR Management z kwalifikacjami CIPD level 9.

Firma Think People zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania personelem, prawem pracy oraz szeroką gamą szkoleń i doradztwem rozwoju firm, czyli wszystkim, co jest związane z irlandzkim HR i Business Development.

Działamy na terenie Irlandii Północnej i Południowej i mamy konsultantów mówiących po polsku.

Zaletą naszej firmy jest kompleksowa obsługa i wsparcie, które możemy oferować firmom w każdym sektorze i wielkości.

Jeśli prowadzisz firmę lub pracujesz w wydziale HR i potrzebujesz wsparcia albo doradztwa w sprawie problemów z pracownikiem, potrzebujesz dodatkowych szkoleń, albo wymagasz dokumentacji typu kontrakty, employee handbook itp. oraz chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat naszej firmy, to proszę o kontakt: justyna.kowalska@thinkpeople.ie lub na stronie www.thinkpeopleconsulting.ie.

Nie prowadzimy doradztwa dla pracowników indywidualnych.

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia

Wyposażone lokale do wynajęcia

016120620
Park West Enterprise Centre, Dublin 12 
Kierowca C+E - Praca w USA

Kierowca C+E - Praca w USA

733384427
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00