Reklama

„Aktywator” – program dla bezrobotnych zakończony – wkrótce rusza „Motywator

Czwartek, 9 Luty 2012

  Program „Aktywator" skierowany do osób długotrwale bezrobotnych prowadzony był od października 2011 roku raz w tygodniu przez 5 godzin i właśnie się zakończył.

Przez te cztery miesiące grupa 16 osób brała udział w całkowicie bezpłatnych zajęciach, których celem było wyposażenie osób długotrwale bezorobotnych w narzędzia umożliwające odnalezienie się na rynku pracy w Irlandii w czasach recesji i głebokiego kryzysu.

W diagnozie projektu przyjęto, iż bezrobotni długo pozostający bez pracy doświadczają uczucia odrętwienia i zniechęcenia nieskutecznym poszukiwaniem pracy oraz, że ich samoocena ulega znacznemu obniżeniu. Dla nich właśnie odbywał pierwszy blok zajęć, prowadzony przez psychologa, który koncentrował się na motywowaniu bezrobotnego, poprawie jego pewności siebie i ustaleniu celów życiowych. Według obserwacji i rozmów prowadzonych z uczestnikami projektu problemem nie było zmęczenie poszukiwianiem pracy lecz sama motywacja do rozpoczęcia poszukiwania pracy, która okazała się bardzo istotna i tam skupiona była uwaga podczas zajęć. Motywowanie bezrobotnego aby poszukiwał pracy ma się nijak jak ten bezrobotny nie ma umiejętności pozwalającyh zwiększyć skuteczność tego poszukiwania. Drugi blok zajęć dotyczył kwesti związanych z przygotowaniem profesjonalnego CV oraz samych technik poszukiwania pracy skupiając się na nowoczesnych formach poszukiwania wykorzystujących internet. Uczestnicy programu ponadto mieli okazję nauczyć się technik interview i dowiedzieć się jak odpowiadać na trudne pytania rekruterów oczywiście w języku angielskim. Język angielski był tutaj ważnym elementem programu, dlatego jednocześnie bezrobotni mieli okazję uczyć sie tego języka ze szczególnym nastawieniem na typ Business English ze słownictwem przydatnym w poszukiwaniu pracy.

Ostatni czwarty blok zajęć dotyczył kwesti samozatrudnienia oraz programów wsparcia Back to Work and Back to Education.
Podczas jednych z zajęć uczestnicy mieli okazję gościć przedstawiciela agencji rekrutacyjnej , który oceniał ich CV oraz był dostępny do indywidualnych konsultacji po zakończeniu programu. W trakcie programu kilka osób, dzięki współpracy z zaprzyjaźnioną organizacją Cork Simon miało okazję odbyć bezpłatny kurs Safe Pass, a także skorzystać z oferty FAS na 6-miesięczny rozbudowany kurs związany z licencją na wózki widłowe.Na zakończenie programu każdy z uczestników otrzymał certyfikat stanowiący doskonały materiał do wykazania się aktywnością w podnoszeniu swoich kwalifikacji na rynku pracy przed inspektorem urzędu Social Welfare.

Cały projekt był w całości sfinansowany ze środków Ministerstwa ds. Integracji za pośrednictwem Community and Enterprise Directorate przy Urzędzie Miasta w Cork
Atmosfera podczas zajęć była bardzo serdeczna i prowadzący jak i uczestnicy w rozmowach na zakończenie kursu wyrażali swoje zadowolenie i zapytania o kontynuację.
Wychodząc na przeciwko oczekiwaniom osób bezrobotnych już wkrótce Centrum „Together-Razem" rozpoczyna krótki bo 4- tygodniowy program pilotażowy koncentrujący sie tylko na motywacji. „Motywator" bo taka ma nazwę prowadzony będzie w formie warsztatów. Praktyczna forma zajęć jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony uczestników. Nacisk programu położony jest na: samoanalizę, zrozumienie czynników motywujących i demotywujacych uczestników , wypracowanie metod pozytywnego spędzania wolnego czasu,poznanie technik skutecznego poszukiwania pracy oraz metod skutecznego planowania działania i wyznaczania celów. Program będzie prowadzony przez profesjonalnego coacha Magdalena Chmielecką-Lisiecką, kótra jest jednocześnie członkinia Centrum „Together-Razem".

Elżbieta Królik zdjęcia : uczestnicy programu oraz prowadzący w Centrum „Razem"

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00