Reklama

Jak otrzymać irlandzki paszport

Środa, 13 Maj 2015

Naturalizacja, to w języku prawnym uzyskanie obywatelstwa kraju, który nie jest naszą ojczyzną. Polacy przebywający na emigracji w Irlandii mogą otrzymać irlandzki paszport, stając się pełnoprawnymi obywatelami tego kraju.

Według ustawy, o obywatelstwo irlandzkie może wystąpić każda osoba pełnoletnia, bez kryminalnej przeszłości, zdolna zapewnić utrzymanie w Irlandii sobie i swojej rodzinie. Osoba pragnąca zostać obywatelem Irlandii musi udowodnić, że przebywała na terenie tego kraju co najmniej 4 lata w ciągu ostatnich 8 lat, w tym cały rok bezpośrednio przed złożeniem aplikacji.

Ustawa o narodowości i obywatelstwie irlandzkim z 2004 roku mówi, że ubiegając się o irlandzkie obywatelstwo, należy również zapewni o zamiarze pozostania w Irlandii na stałe oraz złożyć deklarację o lojalności i wierności swojej nowej ojczyźnie.

Nie trzeba natomiast zrzekać się obywatelstwa polskiego - można być obywatelem obu krajów, w Polsce jednak będzie się liczyło tylko obywatelstwo polskie.
Istnieje szereg okoliczności, dzięki którym osoba ubiegająca się o obywatelstwo ma szanse na otrzymanie go nawet w przypadku, kiedy nie wszystkie powyższe warunki zostały dopełnione:
1. Kiedy osoba aplikująca ma irlandzkich przodków.
2. Jeśli aplikant był urodzony na terenie Irlandii.
3. Jeśli rodzic przeszedł proces naturalizacji i ubiega się o naturalizację nieletniego.
4. Jeśli partner/współmałżonek jest Irlandczykiem (także naturalizowanym).
5. Mieszkanie za granicą i praca w służbie publicznej.
6. Status uchodźcy lub "bezpaństwowca" (bez obywatelstwa innego kraju).

Formularze zgłoszeniowe (Form 8 dla osoby dorosłej, Form 9 dla dziecka) są dostępne na stronie internetowej Irish Naturalisation and Immigration Service: www.inis.gov.ie. Do formularza należy dołączyć wymagane dokumenty, jak również dowód wpłaty na kwotę 175 euro, dokonanej w urzędzie pocztowym. Decyzję w sprawie przyznania obywatelstwa podejmuje Minister Sprawiedliwości i Równości.

Jakie dokumenty będą potrzebne, aby uzyskać irlandzki paszport?
1. Paszport
2. Pełny wypis aktu urodzenia, przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
3. Dowód wpłaty 175 euro.
4. Pismo od obecnego oraz byłych pracodawców, zaczynając od dnia przyjazdu do kraju.
5. Formularz P21 lub P60.
6. Payslipy za ostatnie 3 miesiące.
7. Wyciąg z konta za ostanie 3 miesiące.
8. Dokumenty potwierdzające adres zamieszkania w Irlandii.
9. Nr PPS.
10. 2 kolorowe zdjęcia paszportowe zrobione do 30 dni przed złożeniem podania.
11. Poświadczona kopia aktu ślubu (jeśli ślub był zawarty z obywatelem irlandzkim).

Aby wypełnić aplikację, należy zwrócić się również do radcy prawnego - musi on poświadczyć zgodność kopii paszportu z oryginałem, jak również wypełnić
dział w aplikacji potwierdzający tożsamość aplikującego.
Przy aplikowaniu należy znaleźć również trzy osoby narodowości irlandzkiej, które dadzą nam referencje (osoby te muszą podać swoje nazwisko, dane kontaktowe oraz charakter znajomości z aplikantem).
W

Wypełniony formularz wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Irish Naturalisation and Immigration Service
Citizenship Applications (Adult)
PO Box 73
Tipperary Town

Po wysłaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, aplikanci są informowani o przejściu etapu wstępnego. Dostają indywidualny numer, na który muszą się powoływać za każdym razem, kiedy kontaktują się z biurem. Przeważnie oczekiwanie na decyzję w sprawie przyznania obywatelstwa trwa około 6 miesięcy. Po otrzymaniu listu zatwierdzającego przyznanie obywatelstwa, należy dosłać dokumenty, o które poproszeni jesteśmy w liście razem z dowodem wpłaty na kwotę 950 euro i czekać na wyznaczenie daty ceremonii przyznania irlandzkiego obywatelstwa, które odbywa się obecnie dwa razy w roku (czerwiec i styczeń) w Dublinie w Convention Centre.

Komentarze
reklama
Kursy walut
Waluta Kurs
EUR 1 PLN
GBP 1 PLN
Pogoda
/assets/img/trd.png
Nadchodzące wydarzenia
Prywatna Klinika

Prywatna Klinika

Niedziela, 9 Czerwiec 2019
20:00
Dublin, Helix
Najnowsze ogłoszenia
Organizacja pomocy

Organizacja pomocy

WhatsApp: +337568461
Łazienka LUPO MAX

Łazienka LUPO MAX

+353 899 758 227
Cork
237.00
Meble młodzieżowe BRUNO

Meble młodzieżowe BRUNO

+353 899 758 227
Cork
521.00
Narożnik FOCUS

Narożnik FOCUS

+353 899 758 227
Cork
912.00