Reklama

Zasiłek dla rodzin o niskich dochodach (Family Income Supplement)

Niedziela, 8 Listopad 2009

Kiedy Ci się należy? Zasiłek dla rodzin o niskich dochodach (FIS) jest świadczeniem wypłacanym cotygodniowo, wolnym od podatku, dla tych osób, które pracują i osiągają niskie dochody. Należy się on także tym, którzy samotnie wychowują dzieci.

Jakie wymogi należy spełnić?
Możesz kwalifikować się do tego świadczenia, jeśli spełniasz wszystkie następujące warunki:

�?? Jesteś zatrudniony na pełnym etacie i masz szanse utrzymać pracę przez następne 3 miesiące
�?? Pracujesz przynajmniej 19 godzin tygodniowo lub 38 godzin* w ciągu dwóch tygodni
�?? Masz na utrzymaniu przynajmniej jedno dziecko, które na co dzień mieszka z Tobą, i które spełnia wymogi tego świadczenia(dziecko spełniające wymogi tego świadczenia to każde dziecko poniżej 18 roku życia, lub dziecko w wieku od 18 do 22 lat uczące się w trybie dziennym)
* Jeśli jesteś żonaty/zamężna lub mieszkasz z partnerem, możesz połączyć godziny swojej pracy i małżonki/małżonka lub partnera.

�?? Wasz średni dochód rodzinny wynosi mniej niż ustalona kwota, która zależna jest od stanu osobowego rodziny.


Co zaliczamy do dochodu rodzinnego?


Przy wyliczaniu dochodów liczy się:

�?? Zsumowane zarobki Twoje i Twojego partnera
�?? Inne dochody, łącznie z pomocą socjalną i świadczeniami wypłacanymi przez Zarząd Służby Zdrowia

Do wyliczania dochodu nie brane są pod uwagę:
�?? Zasiłek rodzinny
�?? Zasiłek pielęgnacyjny
�?? Specjalny zasiłek socjalny
�?? Dodatek mieszkaniowy dla lokatorów, których dotknęły uwolnienia kwot czynszu
�?? Dodatek dla sierot lub renta rodzinna (składkowe lub bezskładkowe)
�?? Zasiłek na opiekę domową
�?? Zasiłek dla rodzin zastępczych
�?? Dochód pochodzący od organizacji charytatywnych
�?? Dochód z innych źródeł (na przykład, dochód z dzierżawy nieruchomości lub ziemi)

�?? W pewnych okolicznościach dochód z tymczasowej pracy dla Zarządu Służby Zdrowia w charakterze “pomocy”
�?? Dochód z tytułu zakwaterowania studentów uczących się języka irlandzkiego w rejonach Gaelacht w ramach programu prowadzonego przez Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs.

Jaka kwota mi przysługuje?
Urzędnicy opieki społecznej w Irlandii obliczają dodatek rodzinny FIS na bazie 60 procentowej różnicy pomiędzy limitem dochodu uzależnionym od wielkości rodzin y i dochodem osoby (albo osób) wychowującej (lub wychowujących) dziecko (dzieci), który podlega opodatkowaniu. Urzędnicy biorą pod uwagę wspólny dochód partnerów (małżonków, jak i osób żyjących w konkubinacie w jednym gospodarstwie domowym).


Ile może wynieść maksymalny dochód rodziny, żeby kwalifikowała się do otrzymania FIS?

Średni dochód rodzinny nie może przekroczyć określonej kwoty. Zalezy ona od osób w gospodarstwie domowym i tak:
 1 dziecko: 490 €
2dzieci 570 €
3dzieci- 655 €
4 dzieci-760 €
5 dzieci- 870 €
6 dzieci- 970 €
7 dzieci- 1 090 €

Dodatek rodzinny FIS stanowi 60% różnicy między dochodem netto rodziny a limitem dochodu, jaki przysługuje rodzinie.
Przykład
    Tygodniowy dochód rodziny, w której jest 2 dzieci to kwota 340 euro.

570 € - 340 € = 230 €
230 € - 40%  = 138 €
138 €  będzie kwotą dodatku FIS dla tej rodziny. Kwota ta będzie wypłacana co tydzień.
Należy mieć świadomość, że bez względu na zakres przysługujących uprawnień - nawet jeśli są minimalne - taka osoba nadal otrzyma minimum €20 tygodniowo.


Jak długo mogę otrzymywać taki zasiłek?
Dodatek zwykle wypłacany jest przez rok, a na jego wysokość nie ma wpływu na np. wzrost zarobków lub innych dochodów w rodzinie.
Można otrzymywać dodatek w ramach programu „Powrót do pracy" (Back to Work Allowance) i jednocześnie zachować prawo do dodatku rodzinnego FIS.
Nie można pobierać dodatku rodzinnego FIS, jeżeli dana osoba bierze udział w Społecznym programie zatrudnienia bądź innych programach z wyjątkiem Programu inicjatywa pracy.
Nie można otrzymywać dodatku rodzinnego FIS, jeżeli dana osoba pobiera już jedną z następujących wypłat socjalnych:
•    Zasiłek dla bezrobotnych lub Pomoc dla bezrobotnych
•    Emeryturę, lub Zasiłek przedemerytalny.
Jeśli Twoja rodzina się powiększy, musisz skontaktować się z działem Family Income Support Section w Ministerstwie Spraw Socjalnych i Rodzinnych, by móc ubiegać się o wyższą kwotę zasiłku.
Czy mam prawo do innych świadczeń?
Jeśli otrzymujesz zasiłek dla rodzin o niskich dochodach, możesz także mieć prawo ubiegać się o:
�?? Dodatek na paliwo bezdymne
�?? Tzw. wyprawkę dla dziecka na nowy rok szkolny
Kiedy mogę złożyć podanie?
Podanie o zasiłek dla rodzin o niskich dochodach (FIS) możesz złożyć zaraz po rozpoczęciu pracy, w przeciwnym wypadku możesz stracić to świadczenie.
Jak złożyć podanie?
Musisz wypełnić formularz FIS1 i przesłać go pod adres podany na formularzu. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z Ministerstwem Spraw Socjalnych i Rodzinnych lub miejscowym biurem pomocy społecznej.
Jakie dokumenty muszę przedłożyć?
�?? 2 ostatnie odcinki wypłat
�?? Ostatni formularz P60
�?? Certyfikat kredytów podatkowych na rok obecny
(kopię).
Jeśli zaczynasz swoją pierwszą pracę lub rozpoczynasz nową pracę, powinieneś skontaktować się z miejscowym urzędem skarbowym w celu uzyskania porady w sprawie kredytów podatkowych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat zasiłku dla rodzin o niskich dochodach (FIS), skontaktuj się z Ministerstwem Spraw Socjalnych i Rodzinnych lub miejscowym biurem pomocy społecznej.

Munsterwizjerlogoki.jpg

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00