Reklama

W Irlandii co piąty Polak bez pracy

Poniedziałek, 9 Listopad 2009

Północnoirlandzka rada ds. mniejszości narodowych NICEM (Northern Ireland Council for Ethnic Minorities) proponuje utworzenie funduszu antykryzysowego z myślą o pomocy dla społeczności polskiej, wśród której ryzyko utraty pracy jest trzykrotnie wyższe niż wśród ludności miejscowej.

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród Polaków w raporcie NICEM napisano, że niewielu z nich ubiega się o zapomogę dla bezrobotnych i zmaga się z biurokratycznymi przeszkodami w dostępie do rynku pracy i zasiłków.

Jednym z powodów są trudności, na które napotykają starając się o uznanie ich kwalifikacji zawodowych, wyniesionych z Polski na miejscowym rynku. Według raportu, jest to ważne źródło frustracji wśród Polaków, zwłaszcza w czasie recesji.

Około połowa ankietowanych Polaków nie ma pracy. Średnia stopa bezrobocia w Irlandii Północnej wynosi 6,7 proc. Według NICEM, od wejścia Polski do UE (1 maja 2004 r.) Polakom wydano w Irlandii Płn. 37 445 numerów ubezpieczenia socjalnego, uprawniających do legalnego zatrudniania; od tego czasu niektórzy wrócili do Polski lub wyjechali do innego kraju.

Połowa ankietowanych ma kogoś na utrzymaniu, połowa to ludzie w związku małżeńskim. "Jeśli na wyniki ankiety spojrzeć całościowo, to wskazują one na to że polska społeczność zagrożona jest nędzą. W miarę przedłużania się recesji, to zagrożenie rośnie" - napisano w raporcie.

NICEM uważa, że antykryzysowy fundusz pomocy Polakom powinien być skierowany przede wszystkim do osób z dziećmi, które mają trudności z uzyskaniem pomocy z innych funduszy publicznych. Inne zalecenie dotyczy zatrudnienia osób polskojęzycznych w biurach pomocy socjalnej, urzędach pośrednictwa pracy i placówkach kierujących na kursy przysposobienia do pracy.

Raport zaleca resortowi oświaty i nauczania Irlandii Płn., by dopomógł Polakom w nauce angielskiego i uznaniu ich kwalifikacji zawodowych zgodnie z europejską dyrektywą. Jeszcze inne zalecenie raportu dotyczy szybkiego wprowadzenia w Irlandii Płn. unijnej dyrektywy ws. pracowników kierowanych do prac dorywczych lub okresowych przez agencje tak, by byli traktowani na równi z innymi.
- Z naszych ustaleń wynika, że Polacy wnoszą wkład we wszystkie sektory północnoirlandzkiej gospodarki i są szczególnie podatni na skutki gospodarczego spowolnienia. Po to, by zmniejszyć ryzyko, że znajdą się w nędzy, powinni otrzymać pomoc, do której mają prawo - uważa współautor raportu Chris McAfee.

Komentarze
Pogoda w Irlandi
Notowania walut
MIR E-wydanie
reklama
Najnowsze ogłoszenia
-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

-30% Przeprowadzki & TRANSPORT

698722915
DTD-Kurier IrlandiaPolska

DTD-Kurier IrlandiaPolska

00353851105192
Cała Irlandia i Polska
19.00
Wolswagen Bora

Wolswagen Bora

0892204937
Dublin 15
550.00
Przyczepka samochodowa 200x106

Przyczepka samochodowa 200x106

221002047
Ul. Kuźnicza 6-8
1 799.00